Professionals

SMARTSIZE

Voor professionals

WEBSITE

Het eerste onderdeel is een interactieve website die inzicht verschaft in aanbevolen porties van voedingsmiddelen. Tevens geeft de website inzicht in verschillende invloeden die samenhangen met het eten van grotere porties.

smartsizeme.nl

HOME-SCREENER

De Home-Screener is een checklist waarmee de mensen hun thuisomgeving kunnen screenen (bijvoorbeeld hun voorraad van voedingsmiddelen). Op basis van deze screening krijgen mensen een advies om hun individuele thuisomgeving dusdanig in te richten zodat deze minder verleiding biedt om te veel te eten. De homescreener is online beschikbaar via smartsizeme.nl en als gedrukte versie.

BOEK en OPDRACHTEN

Door middel van het boek en de bijbehorende opdrachten worden verschillende evidence-based portiecontrole-strategieën geïntroduceerd. Hiermee kunnen mensen de hoeveelheid die zij eten onder controle houden. Tevens worden lezers gestimuleerd om hun eigen eetgewoontes onder de loep te nemen. Door middel van opdrachten worden gebruikers aangezet om de portiecontrole-strategieën toe te passen in de praktijk en hier nieuwe gewoontes van te maken.  De oefeningen kunnen alleen of samen met u als professional doorlopen worden.

Bekijk voorbeeld boek

KOOKCURSUS

De kookcursus is ontwikkeld om de deelnemer inzicht te verschaffen in aanbevolen hoeveelheden van voedingsmiddelen en het aanleren van kooktechnieken om gangbare gerechten op zo’n manier te bereiden dat deze minder energie bevatten. De online Smartsize Me kookcursus toolkit biedt een handleiding en recepten om een kookcursus te organiseren om lekkere gerechten klaar te maken, maar minder energiedicht. Principes van minder energiedicht koken worden in de kookcursus behandeld.

Klik hier voor de materialen

Wetenschappelijke onderbouwing

In verschillende studies zijn de onderdelen van het programma ontwikkeld en geëvalueerd. Daaruit bleek onder andere dat de website effectief is in het vergroten van het bewustzijn en de kennis met betrekking tot portiegrootte. Het programma is in 2013 geëvalueerd onder 278 mensen met overgewicht en obesitas. Resultaten laten zien dat na drie maanden het programma effectief is op gewichtsverlies, in vergelijking met een controlegroep. Op basis van de resultaten van deze studie kan worden geconcludeerd dat deze, gemeten in drie maanden (de interventieduur) , effectief is in het verlagen van de BMI met gemiddeld 6%. Ook laat de evaluatie zien dat het gebruik van de portiecontrole-strategieën het effect veroorzaken. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn in de volgende wetenschappelijke artikelen terug te lezen.

 

De kunst is nu deze gedragsverandering vol te houden. Daarvoor is in 2016 samenwerking gezocht met zorgprofessionals. Ruim 40 diëtisten, ongeveer 10 gewichtsconsulenten/leefstijlcoaches en ongeveer 5 huisartspraktijkondersteuners hebben Smartsize in hun dagelijkse praktijk uitgevoerd. Door de combinatie van Smartisze met individuele begeleiding kon er meer aandacht worden besteed aan terugvalpreventie en het volhouden van de gedragsverandering. De resultaten van deze implementatie worden nu verwerkt in wetenschappelijke artikelen en zullen ook op deze website verschijnen.

  • Maartje P Poelman, Ingrid HM Steenhuis, Emely de Vet, Jacob C Seidell . The development and evaluation of an internet‐based intervention to increase awareness about food‐portion sizes: a randomized controlled trial. Journal of Nutrition Education and Behavior, 2013;45(6):701-707.
  • Maartje P Poelman, Emely de Vet, Elizabeth Velema, Jacob C Seidell, Ingrid HM Steenhuis. Behavioral strategies to control the amount of food selected and consumed. Appetite, 2014;71:156-165.
  • Maartje P Poelman, Emely de Vet, Elizabeth Velema, Jacob C Seidell, Ingrid HM Steenhuis. PORTIONCONTROL@HOME; Results of a randomized controlled trial evaluating the effects of a multi-component intervention aimed at portion size on body mass index and portion control behavior. In press, Annals of behavioral medicine, 2014; DOI 10.1007/s12160-014-9637-4.
  • Maartje P Poelman, Emely de Vet, Elizabeth Velema, Jacob C Seidell, Ingrid HM Steenhuis. The home food environment of overweight gatekeepers in the Netherlands. Accepted for publication in Public Health Nutrition.
  • Ingrid HM Steenhuis, Franca Leeuwis , Willemijn M Vermeer. Mag het iets meer zijn? Trends in portiegroottes in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, 2010(65):S1-S8.
  • Ingrid HM Steenhuis, Willemijn M Vermeer. Portion Size: review and framework for interventions. International Journal of behavioral nutrition and physical activity:6:58.
  • Willemijn M Vermeer, Ingrid HM Steenhuis, Maartje P Poelman. Small, medium, large or supersize? The development and evaluation of interventions targeted at portion size.  International Journal of Obesity, 2014;38:S13–S18.

Veelgestelde vragen

Hoe krijg ik toegang tot de materialen van het programma?

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar SMARTsize@vu.nl

Wie kan het programma geven?

Het programma kan worden gebruikt door alle beroepsprofessionals die cliënten met gewichtsmanagement en bij het afvallen begeleiden. Denk daarbij aan diëtisten, praktijkondersteuners, gewichtsconsulenten en leefstijlcoaches.

Wordt het programma vergoed door zorgverzekeraars?

Op dit moment wordt het programma nog niet vergoed door verzekeraars.

Ik heb geen ruimte om de kookcursus te geven, hoe kan ik toch het programma aanbieden?

In de toolkit die bij de kookcursus hoort, staan twee varianten beschreven: een variant  waarvoor wel een keuken en kookgerei  beschikbaar moeten zijn,  en een variant  voor het geval dit niet mogelijk is.

Kan ik een training volgen in de Smartsize Methode?

Ja, dat kan. Brickhouse Academy geeft trainingen voor beroepsprofessionals die zich bezighouden met overgewicht. Zij bieden ook een Smartsize training aan, waarin met het boek gewerkt wordt en verschillende oefeningen worden gedaan. Meer informatie vindt u bij Brickhouse Academy.

Heeft u een vraag over Smartsize?

Naam

Email

Vraag